Tag: chân thực

Họa tiết “Chevron, Herringbone, Flame Stitch”, sự khác biệt trong thiết kế nội thất

Trang trí không gian đúng chất bằng cách tìm ra sự khác biệt giữa ba kiểu hoạt tiết zigzag phổ biến: Chevron, Herringbone và Flame Stitch. Chevron, Herringbone, Flame Stitch (tạm dịch là mô hình lượn sóng, mô hình xương cá, và mô hình ngọn lửa) tất cả đều là zig và zag, nhưng đó…

Read story